Защо маркировката DOT на гуми е важна?

публикувана


Защо е важен DOT на гумите!

 Има ли по-важна дата от DOT, отговора е ДА, датата на монтаж на гумите. Стареенето на гумите преди монтажа е незначително. След като бъдат монтирани и въведени в експлоатация, гумите могат да бъдат подложени на влиянието на околната среда, температура , слънце , скорост, влага и други. По време дори и на нормална употреба на гумите са подложени на големи натоварвания, удари и природни условия, който по време на съхранение липсват. Гумите са проектирани да работят добре и надеждно в продължение на много години. Преди монтажа гумите не са напомпани, не се пукат, не са натоварени, не са изложени на  слънчева светлина, не се мият с "безконтактно " на автомивка...

 Съществува риск за потребителите погрешно да се фокусират върху DOT вместо върху правилната поддръжка след монтажа на гумите. Потребителя може да избере гума с "по-пресен ДОТ"  вместо по-качествената гума.

  Проведени са редица проучвания в Германия относно стареенето на гуми по време на съхранение и те показват , че няма разлика в показателите на нови гуми в сравнение с тези на гуми, съхранявани 3 години.

  Повечето производители на гуми препоръчват гумата да се смени след 10 години от датата на производство или 6 години от датата на монтажа дори и видимо да не са износени.

  След монтажа гумите изискват много специални грижи по време на експлоатационния си живот- грижи, който нямат значение при съхранението им, като например- поддръжка на налягане, баланс, регулиране на сходимостта на автомобила, проверка за повреди, измерване на дълбочината на протектор.

Сподели в